Czasopisma Instytutu Książki

Czasopisma Instytutu Książki

Twórczość

www.tworczosc.com.pl

 

„Twórczość” jest najstarszym polskim czasopismem literackim. Powstała w sierpniu 1945 roku w Krakowie, w 1950 roku przeniesiona do Warszawy; ukazuje się nieprzerwanie jako miesięcznik. Redaktorami naczelnymi byli: Kazimierz Wyka (1945–49), Adam Ważyk (1950–54), Jarosław Iwaszkiewicz (1955–80), Jerzy Lisowski (1981–2004). Od października 2004 roku redaktorem naczelnym jest Bohdan Zadura.

Od 1994 roku wydawcą pisma była Biblioteka Narodowa, od kwietnia 2010 jest nim Instytut Książki.

Redaktorami „Twórczością” przez wiele byli m.in. Henryk Bereza, Zbigniew Bieńkowski, Ziemowit Fedecki, Marta Fik, Anna Kamieńska, Andrzej Kijowski, Artur Międzyrzecki, Julian Stryjkowski, Jan Śpiewak, Helena Zaworska.

Stałymi współpracownikami byli, a niektórzy są jeszcze do dziś, m. in. Małgorzata Baranowska, Jan Błoński, Tomasz Burek, Janusz Głowacki, Michał Głowiński, Jerzy Kwiatkowski, Włodzimierz Paźniewski, Edward Stachura, Henryk Waniek.

Pismo publikuje poezję, prozę i eseje twórców przede wszystkim polskich, zarówno pisarzy znanych, jak i debiutantów. W każdym numerze znajdują się również stałe działy „Książka miesiąca” i „Wśród książek”, poświęcone nowym książkom polskich autorów oraz „Na widnokręgu” i „Noty”, zawierające krótkie eseje o zróżnicowanej tematyce (teatr, filozofia, sztuki plastyczne, literatura obca, muzyka). Istotne uzupełnienie numeru stanowi „Przegląd zagraniczny” oraz nieregularnie pojawiające się działy „Archiwum” i „Było i było”. Pismo kończy dział autorski; przez wiele lat było to „Czytane w maszynopisie” Henryka Berezy, a potem „Na kuchennych schodach” Tadeusza Komendanta, „Wróbel na dachu” Szymona Wróbla, „Słowiczku mój” Andrzeja Nowaka, w najbliższym czasie „Zapiski starucha” Tadeusza Komendanta.

Szczególnie ważną rolę w polskim życiu literackim odegrała „Twórczość” za czasów Jarosława Iwaszkiewicza, który ukształtował jej profil, oraz w latach 80. i 90., kiedy za sprawą Henryka Berezy stała się laboratorium młodej prozy.
W wydawanej pod auspicjami pisma, przez PIW, „zielonej serii” ukazało się kilkanaście książek takich autorów, jak Waldemar Bawołek, Krzysztof Bielecki, Dariusz Bitner, Marek Bukowski, Marek Gajdziński, Andrzej Łuczeńczyk, Jerzy Łukosz, Adam Małyszek, Paweł Przywara, Janusz Rudnicki, Zyta Rudzka, Grzegorz Strumyk, Krystyna Sakowicz, Tadeusz Zubiński.

W ostatnich latach „Twórczość” publikowała m.in. prozę Wojciecha Kuczoka, Wiesława Myśliwskiego, Mariana Pankowskiego, Janusza Rudnickiego i Michała Witkowskiego, wiersze Julii Hartwig, Kazimierza Hoffmana, Wisławy Szymborskiej, Tadeusza Różewicza, Jarosława Marka Rymkiewicza, Andrzeja Sosnowskiego oraz niemal całej czołówki poetów średniego i młodszego pokolenia.

W roku 2012 miesięcznik rozpoczyna serię Biblioteka „Twórczości”, wydawaną przez Instytut Książki, zbiorem Elżbiety Baniewicz „Dziwny czas” – szkice o teatrze z lat 2000-2012.


ZESPÓŁ REDAKCYJNY:

Bohdan Zadura
(redaktor naczelny, proza)

Tadeusz Komendant
(zastępca redaktora naczelnego, eseje)

Aneta Wiatr
(sekretarz redakcji)

Małgorzata Brodacka
(sekretariat)

Elżbieta Baniewicz
(teatr)

Leszek Bugajski
(wśród książek)

Janusz Drzewucki
(poezja, wśród książek poetyckich)

Rajmund Kalicki
(na widnokręgu, noty)

Wojciech Łysek
(korekta)

Małgorzata Pieczara
(korekta)

 

TWÓRCZOŚĆ – REDAKCJA

00-490 Warszawa, ul. Wiejska 16, lokal 27  
tel. +48 22 627 15 52; tel./fax +48 22 628 95 07  
e-mail: tworczosc@instytutksiazki.pl
www.tworczosc.com.pl