Czasopisma Instytutu Książki

Czasopisma Instytutu Książki

Teatr

www.teatr-pismo.pl

 

Miesięcznik „Teatr” rejestruje i opisuje najważniejsze wydarzenia teatralne w Polsce i za granicą. W każdym numerze pisma ukazują się omówienia premier z całego kraju oraz rozmowy, publicystyka, felietony. Pismo zajmuje się przede wszystkim teatrem dzisiejszym, ale nie zapomina o jego przeszłości.

„Teatr” tworzy przejrzystą panoramę współczesnego życia teatralnego.

„Teatr” to najstarsze – obok „Twórczości” – polskie pismo kulturalne. Regularnie ukazuje się od 1946 roku i niezmiennie zajmuje się krytyką teatralną. Od 2012 roku „Teatr” ukazuje się w nowej szacie graficznej i po raz pierwszy od momentu powstania – w kolorze.

Teksty grupowane są w stałych działach:
Ludzie – rozmowy z artystami, portrety ludzi teatru,
Przestrzenie teatru – szkice problemowe i przekrojowe o teatrze i dramacie estetyce, zjawiskach, nurtach i polityce teatralnej, pogłębione odczytania spektakli i dramatów
Po premierze – recenzje najważniejszych premier teatralnych z całej Polski
Przegląd – korespondencje zagraniczne, festiwale, teatr tańca, teatr lalek, opera, teatr dla dzieci i młodzieży, wystawy, filmy
Czytelnia – recenzje książek, sztuka przekładu, rozmowy z autorami i tłumaczami, fragmenty dramatów i książek.

Redakcja od lat przyznaje prestiżowe w środowisku teatralnym nagrody: dla najlepszego reżysera (Nagroda im. Konrada Swinarskiego) i aktorów sezonu (Nagroda im. Aleksandra Zelwerowicza). Kilkakrotnie przyznano Nagrodę Specjalną za całokształt osiągnięć artystycznych.

 

ZESPÓŁ REDAKCYJNY:

Jacek Kopciński
(redaktor naczelny)

Kalina Zalewska
(zastępca redaktora naczelnego)

Agnieszka Górnicka
(sekretariat)

Katarzyna Tokarska-Stangret

Paweł Płoski

Anna Szymonik

Grzegorz Wroniewicz

Elżbieta Krassowska Modlinger

Bogna Podbielska

 

TEATR – REDAKCJA

ul. Kozia 3/5 m. 6, 00-070 Warszawa   
tel. +48 22 692 88 19; tel./fax +48 22 692 88 18
e-mail: teatr@teatr-pismo.pl
www.teatr-pismo.pl