Czasopisma Instytutu Książki

Czasopisma Instytutu Książki

Nowe Książki

www.noweksiazki-online.pl

 

„Nowe Książki” to pismo krytyki literackiej i naukowej ukazujące się do 1949 roku. Adresowane jest do środowisk akademickich, literackich, bibliotekarzy oraz użytkowników bibliotek, wydawców, księgarzy – mówiąc najogólniej: do wszystkich miłośników książek. Miesięcznik zawiera recenzje, rozmowy, materiały publicystyczne, informacje o ruchu wydawniczym, kronikę wydarzeń i bibliografię. Komentowane książki reprezentują rozmaite dziedziny; na łamach pisma powstaje obraz stanu piśmiennictwa w Polsce, a przynajmniej jego najistotniejszej części. „Nowe Książki” przedstawiają sylwetki autorów, również tych, którzy choć zasłużeni dla kultury i nauki, są mniej znani. Każdy numer przynosi omówienie około osiemdziesięciu książek w recenzjach czy notach. Osobny dodatek „Kurier” dopełnia treść informacyjną pisma krótkimi, pochodzącymi od wydawców notami o zapowiedziach i nowościach.

Przez ponad sześć dziesięcioleci na łamach pisma publikowali i publikują autorzy wywodzący się ze środowisk akademickich, literackich, dziennikarskich. Spośród szerokiego grona obecnie współpracujących z „Nowymi Książkami” autorów można przywołać nazwiska Jana Gondowicza, Janusza Tazbira, Jerzego Szackiego, Magdaleny Fikus, Krystyny Kofty, Jacka Wojciechowskiego, Andrzeja Jerzmanowskiego, Jana Sochonia oraz wielu innych wybitnych pisarzy, twórców kultury i nauki, którzy – poproszeni o recenzję dla „Nowych Książek” – nigdy nie odmawiają.

Od 1999 roku zespół redakcyjny przyznaje Nagrodę „Nowych Książek”, wyróżniając dzieła polskich autorów, które wzbogacają naszą kulturę o nowe i trwałe wartości, a w warunkach wolnorynkowych wymagają szczególnego docenienia. Dotychczasowi laureaci to m.in. Tadeusz Różewicz, Jerzy Jedlicki, Barbara Engelking i Jacek Leociak, Teresa Chylińska, Tadeusz Gadacz i Bogusław Milerski, Ryszard Kapuściński, Barbara Skarga, Kazimierz Orłoś, Urszula Kozioł.
Od kilku lat „Nowe Książki” razem z warszawskim Festiwalem Nauki i Instytutem Książki przyznają „Złotą Różę” – jedyną w naszym kraju nagrodę za najlepszą polską książkę popularnonaukową.

 

ZESPÓŁ REDAKCYJNY:

Tomasz Łubieński
(redaktor naczelny)

Irena Bolek-Wiącek
(sekretarz redakcji)

Anna Stypułkowska
(sekretariat)

Andrzej Bernat

Małgorzata Borczak

Irena Janowska-Woźniak

Małgorzata Kąkiel

Paweł Kozłowski

Teresa Kurek

Piotr Szewc

 

NOWE KSIĄŻKI – REDAKCJA  

00-052 Warszawa, ul. Mazowiecka 11   
tel. +48 22 826 62 60; tel./fax +48 22 826 62 35  
e-mail: noweksiazki@instytutksiazki.pl
www.noweksiazki-online.pl