Czasopisma Instytutu Książki

Czasopisma Instytutu Książki

Literatura na Świecie

www.literaturanaswiecie.art.pl

 

Miesięcznik „Literatura na Świecie” powstał w roku 1971. Pierwszym redaktorem naczelnym był Wacław Kubacki. Od numeru 10/1972 pismem kierował Wacław Sadkowski. Wraz ze zmianą formatu z dużego na „kieszonkowy” ukształtował się bardziej wyrazisty charakter pisma. Zamiast almanachu prezentującego rozmaite tendencje współczesnej literatury światowej zaczęły ukazywać się monograficzne numery poświęcone jednemu pisarzowi (Joyce, Nabokov, Beckett, Cortazar, Brodski, Barth, Kafka, Borges, Céline, Plath, Blixen, Henry Miller, Kundera, Havel) bądź prezentacji jakiegoś kręgu kulturowego (Latynosi, Québec, Nowojorczycy, Maghreb, Sycylia) lub zjawiska (numer erotyczny, pijacki, o śmierci, Talmud, herezje, esej francuski, sztuczna inteligencja). W piśmie publikowano teksty poświęcone krytyce przekładu, a także szkice z dziedziny literaturoznawstwa i komparatystyki. Od roku 1972 jury pod kierownictwem Jerzego Lisowskiego przyznawało coroczne nagrody za przekłady w dziedzinie poezji i prozy. Ówczesna "Literatura na Świecie" rozchodziła się w nakładzie 30-35 tysięcy egzemplarzy.

Do zespołu redakcyjnego należeli m.in.: Jarosław Anders, Maria Bielska-Zientarska, Lech Budrecki, Jacek St. Buras, Danuta Cirlić-Straszyńska, Leszek Engelking, Eugeniusz Kabatc, Anna Kołyszko, Zbigniew Lewicki, Mirosław Malcharek (opracowanie graficzne), Mikołaj Melanowicz, Jerzy Niecikowski, Aleksandra Olędzka-Frybesowa, Krystyna Rodowska, Piotr Sommer, Barbara L. Surowska, Józef Waczków, Anna Wasilewska.

„Literatura na Świecie” ukazywała się nakładem Wydawnictwa Współczesnego (RSW „Prasa-Książka-Ruch”), w latach 1990-1994 była wydawana przez Agencję Autorską na zlecenie Ministerstwa Kultury i Sztuki. Od maja 1994 roku „Literatura na Świecie” należała do grupy Pism Patronackich, wydawanych przez Bibliotekę Narodową i objętych mecenatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od kwietnia 2010 roku wydawcą czasopisma jest Instytut Książki.

Od początku roku 1994 pismo prowadzi Piotr Sommer. „Literatura na Świecie” ukazuje się w dużym formacie i w nowej szacie graficznej. Prezentuje najcelniejsze rzeczy z literatur światowych - od klasyki po awangardę. Obok przekładów zamieszcza krytyczne rozprawy, dyskusje, autokomentarze i omówienia twórczości translatorskiej. Proponuje też przekładowe ponowienia kanonu (Proust, Kafka, Flaubert).

Stałe działy informacyjne obejmują „Noty o autorach” oraz Copyright Information, Acknowledgments & Photo Credits.

Obecne jury, złożone z członków zespołu redakcyjnego, przyznaje coroczne nagrody w siedmiu kategoriach. Są to: poezja; proza; „nowy głos”; inicjatywa wydawnicza; translatologia, komparatystyka, literaturoznawstwo; nagroda im. Andrzeja Siemka; „Mamut” (nagroda specjalna).
W latach 1990-2006 „Literatura na Świecie” we współpracy z Fundacją „Literatura Światowa” opublikowała książki m.in. Georges'a Pereca, Johna Ashbery'ego, Octavia Paza, Bohumila Hrabala, Thomasa Pynchona oraz antologię pisarzy węgierskich i Leksykon Pisarzy Świata XX wieku.

 

ZESPÓŁ REDAKCYJNY:

Piotr Sommer
(redaktor naczelny)
Autor kilkunastu książek własnych (wiersze, szkice), i kilkunastu przekładowych. Tłumaczył poetów amerykańskich (John Ashbery, John Berryman, John Cage, Kenneth Koch, Robert Lowell, Frank O'Hara, Charles Reznikoff), angielskich (D.J. Enright, Mark Ford), irlandzkich (Ciaran Carson, Seamus Heaney, Michael Longley, Derek Mahon), szkockich (Douglas Dunn, Kathleen Jamie). W redakcji od 1976.

Andrzej Kopacki
(zastępca redaktora naczelnego)
Germanista, wykłada na UW, w redakcji od 1997. Autor kilku książek (wiersze, eseje) i wielu przekładów (m.in. H.M. Enzensbergera i W. Benjamina). Odpowiada za działkę niemieckojęzyczną.

Janina Gackowska
(sekretariat)

Anna Górecka
Hungarystka, w redakcji od 1997. Tłumaczka węgierskiej prozy (m.in. I. Szilágyego, I. Kertésza) i poezji (m.in. L. Partiego Nagya). Opiekuje się także literaturą izraelską, rumuńską, bułgarską i słowacką.

Jerzy Jarniewicz
Anglista, w redakcji od 1995 roku. Dojeżdża z Łodzi. Tłumaczy poezję i prozę anglojęzyczną (opublikował ponad 20 książek przekładowych, m.in. Jamesa Joyce'a, Philipa Rotha, John Banville'a, Craiga Raine'a). Autor ośmiu książek poetyckich i sześciu krytycznoliterackich (ostatnio Larkin. Odsłuchiwanie wierszy i Znaki firmowe).

Andrzej Sosnowski
W redakcji zasiada od 1994 roku, czyli od początku „dużego formatu”. Z wykształcenia anglista (warszawski), przekładał wiersze, prozę i eseistykę (m.in. takich autorek i autorów jak Elizabeth Bishop i John Ashbery, Jane Bowles i Ronald Firbank, Paul de Man). Opublikował też blisko dziesięć książeczek poetyckich, a także wybór szkiców o literaturze pt. „Najryzykowniej”. Pali.

Marcin Szuster
Sekretarz redakcji od maja 2006. Z wykształcenia filozofo-amerykanista. Lubi przekładać anglojęzyczną eseistykę (Marshall Berman, Harold Bloom, George Orwell).

Anna Wasilewska
Romanistka (Uniwersytet Warszawski). W redakcji od 1979 roku. Od 1992 prowadzi dział literatury francusko- i włoskojęzycznej. Przełożyła utwory m.in. Italo Calvina, Andrea Camilleriego, Guida Piovene, Tommasa Landolfiego, Alberta Moravii, Umberta Eco, Daria Fo, Ugo Bettiego, Eduarda de Filippo, Georges'a Pereca, Raymonda Queneau, Maurice'a Blanchota, Jacques'a Derridy, Jeana Geneta, Jeana Echenoza, Francisa Ponge'a.

 

LITERATURA NA ŚWIECIE – REDAKCJA

00-070 Warszawa, ul. Kozia 3/5 m.6  
tel. +48 22 827 47 91; tel./fax +48 22 828 64 96
e-mail: litnasw@free.art.pl
www.literaturanaswiecie.art.pl