Czasopisma Instytutu Książki

Czasopisma Instytutu Książki

Teatr Lalek

www.teatrlalek-online.pl

 

„TEATR LALEK”. Pismo wydawane przez Polski Ośrodek Lalkarski POLUNIMA
w Łodzi, poświęcone krytyce, dokumentacji, historii i teorii teatru lalek. Ukazuje się 4 razy
w roku, w objętości 48 stron formatu A4, w wersji językowej polskiej i angielskiej, zawiera bogaty materiał ilustracyjny i fotograficzny. Redaktor naczelna  - Lucyna Kozień.

„Teatr Lalek”, wydawany przez Polski Ośrodek Lalkarski POLUNIMA, jest pismem sięgającym tradycją do okresu międzywojennego - kontynuacją miesięcznika „Bal u lal” wydawanego w okresie międzywojennym przez Jana Izydora Sztaudyngera. Po wojnie wychodzi periodycznie od 1950 r.,  ukazywało się z przerwami do lat siedemdziesiątych. Reaktywowane w 1982 roku ukazuje się 4 razy w roku, od 1996 r. w wersji językowej polskiej i angielskiej, co sprawia, że jest czytane w całej Europie.  Zajmuje się przede wszystkim teatrem lalek, ale swoją problematyką obejmuje także znacznie szersze i rejony teatralne (m.in. teatr alternatywny, literaturę, plastykę, sztuki wizualne), co pozwala wychodzić do czytelnika spoza środowiska lalkarskiego. Rozprowadzane jest w prenumeracie wewnętrznej, sprzedawane w MPIK-ach, wysyłane do bibliotek, ośrodków i instytutów sztuki, uczelni artystycznych a także ważnych światowych centrów UNIMA. Jest rozpoznawalne w świecie i cieszy się bardzo dobra opinię  zarówno w odniesieniu do poziomu merytorycznego jak i edytorskiego.

Dotowane ze środków Ministerstwa Kultury.  Od 1982 roku (po wznowieniu wydawania pisma) wyszło109 numerów, w tym kilka numerów specjalnych: m.in. poświęcony prezentacji polskiego teatru lalek a wydany z okazji XVI Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek w Bielsku-Białej (1994), plastyce i scenografom polskiego teatru lalek (1995) oraz niemieckiemu teatrowi lalek (2004; wersja językowa polska i niemiecka). 103-104 numer pisma, wydany w 2011 r. z okazji 50-lecia Polskiego Ośrodka Lalkarskiego POLUNIMA, zawiera szeroką prezentację polskiego teatru lalek po transformacji ustrojowej, jest bogato ilustrowany, odznacza się atrakcyjną szatą graficzną i bogatym materiałem ilustracyjnym odwołującym się do najistotniejszych wydarzeń artystycznych w obrębie sztuki lalkarskiej.
Na przestrzeni lat  ukazywały się też numery tematyczne, m.in. o scenariuszu, teatrach prywatnych, erotyce w teatrze lalek, baśni, o teatrze niezależnym w latach 1989-2003 oraz numer poświęcony misteriom bożonarodzeniowym.  Od kilku lat „Teatr Lalek” wychodzi poza problematykę ściśle związaną z teatrem lalek, poszerza swoje zainteresowania m.in. o teatr plastyczny, teatr obiektu, alternatywny i niezależny, a grono odbiorców o środowisko pozalalkarskie. Zaprasza do współpracy krytyków i teatrologów nie związanych zawodowo ze sztuką lalkarską. W ostatnich latach redakcja podjęła współpracę z młodymi krytykami teatralnymi, artykuły w „Teatrze Lalek” publikują też autorzy zagraniczni, znawcy przedmiotu i teatralnej profesji.

Redakcja zamieszcza teksty o teatrze grupując je w kilku podstawowych działach: Eseje, Festiwale, Recenzje, Ze świata, Sylwetki, Jubileusze, Wspomnienia, Rozmowy, Z autorskiej szuflady, Wydawnictwa, Wystawy,  Szkolnictwo, Dramaturgia, Felieton.

 

ZESPÓŁ REDAKCYJNY:

Lucyna Kozień
(redaktor naczelny)

Henryk Jurkowski, Lucyna Kozień, Jan Polewka, Marek Waszkiel
(kolegium redakcyjne)

Małgorzata Słonka, Janusz Legoń
(współpraca redakcyjna)

Aleksandra Rodzińska
(tłumaczenia)

 

TEATR LALEK – REDAKCJA

90-718 Łódź, ul. 1 Maja 2             
tel. +48 42 632 73 85
e-mail: teatrlalek@wp.pl
www.polunima.art.pl
www.teatrlalek-online.pl