Czasopisma Instytutu Książki

Czasopisma Instytutu Książki

Odra

www.odra.net.pl

 

„Odra”, miesięcznik wydawany przez Instytut Książki i Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu pod patronatem Ministerstwa Kultury i Sztuki. W 2011 roku  obchodził 50-lecie swego istnienia. W latach 70. pismo zaskarbiło sobie uznanie odkrywaniem „białych plam” najnowszej historii (przez m.in. K. Moczarskiego w publikowanych tu Rozmowach z katem, H. Krall w Zdążyć przed Panem Bogiem), tocząc często boje z cenzurą. „Odra” jest cenionym forum debat dotyczących aktualnych problemów polskich i międzynarodowych; w dyskusjach i polemikach tych prezentują swe poglądy najwybitniejsi polscy i zagraniczni badacze, pisarze, artyści. Obecnie pismo kontynuuje zainteresowanie różnymi meandrami historii i polityki XX wieku, zamieszczając oryginalne teksty i rozmowy z prominentami polskiej współczesności, politykami, znanymi ekonomistami i pisarzami, polskimi i zagranicznymi. W stałym cyklu wprowadza w arkana światowej myśli filozoficznej, nowej sztuki, filmu. W katalogach „Odry” znajdują się wypowiedzi programowe i teksty autorów tej miary co J. Grotowski, Cz. Miłosz, Z. Herbert, G. Herling-Grudziński, M. Białoszewski, T. Karpowicz i in.; stale współpracowali z „Odrą” m.in. W. Szymborska, S. Lem, współpracują m.in. T. Różewicz, L. Flaszen, J. Katz, A. Czerniawski, M. Bajer, S. Bratkowski, W. Giełżyński, A. Krzemiński, J. Kozielecki, E. Skalski, M. Iłowiecki, J.Tomkowski, W. Saniewski. Stałe felietony zamieszczają U. Kozioł, M. Urbanek, J. Łukasiewicz, M. Ratajczak (plastyka), J. Sieradzki (teatr), M. Adamczak (film), M. Pasiecznik (muzyka), J. Gutorow, H. Klimko-Dobrzaniecki. „Odra” prezentuje, omawia i ocenia w działach eseistycznych i krytycznych najnowszą literacką twórczość krajową i zagraniczną oraz promuje utwory młodych pisarzy i artystów. Do każdego numeru dołączony jest „8 Arkusz” poświęcony tendencjom w najnowszej poezji, prozie i krytyce, redagowany przez młodych współpracowników pisma. Comiesięcznie nadsyłającym swe utwory debiutantom rad udziela tu K. Maliszewski w swoich „Pocztówkach literackich”. „Odra” posiada dział informacji kulturalnej, dostarczający wiedzy i komentarzy o wydarzeniach artystycznych, festiwalach, konkursach literackich itp. w różnych ośrodkach kraju i zagranicą. Co roku od początku istnienia pisma przyznawana jest Nagroda „Odry”, a na liście jej laureatów w ostatnim dwudziestoleciu znajdują się m. in. L. Kołakowski, G. Herling-Grudziński, R. Kapuściński, A. Friszke, K. Dedecius, A. Sosnowski, W. Myśliwski, J. Pomianowski, J. Degler, J. Miodek, O. Tokarczuk.

 

ZESPÓŁ REDAKCYJNY:

Mieczysław Orski
(redaktor naczelny)

Piotr Borkowski, Urszula Kozioł,
Marta Mizuro
(sekretarz redakcji)

Mirosław Ratajczak, Mariusz Urbanek,
Natalia Wielęgowska
(redaktor techniczny)

Agnieszka Kośnikowska
(korekta)

 

ODRA – REDAKCJA    

50-101 Wrocław, Rynek-Ratusz 25   
tel. +48 71 344 77 37; tel./fax +48 71 343 55 16  
e-mail: odra@odra.net.pl
www.odra.net.pl


 


Prenumeratę i sprzedaż prowadzi redakcja.