Czasopisma Instytutu Książki

Czasopisma Instytutu Książki

Notatnik Teatralny

www.notatnikteatralny-online.pl

 

Pismo poświęcone polskiemu teatrowi współczesnemu. Proponuje spojrzenia na teatr niejako z drugiej strony rampy – z punktu widzenia jego twórców. Stąd najważniejsze miejsce zajmują w nim teksty teatralnych praktyków. Poza manifestami, wypowiedziami autorskimi, komentarzami, listami pismo drukuje obszerne wywiady i niezwykle cenne dokumenty pracy: stenogramy z prób, zdjęcia, notatki, szkice itp. Materiały tego typu Notatnik konfrontuje z krytycznymi ujęciami dorobku twórców, dziełami których się zajmuje. Kolejne numery pisma, często ukazujące się z podwójną numeracją, przynoszą zwykle monograficzne opracowanie wybranego tematu.

 

ZESPÓŁ REDAKCYJNY:

Krzysztof Mieszkowski
(redaktor naczelny)

Marzena Sadocha
(sekretarz redakcji)

Piotr Rudzki

Jarosław Minałto

Alicja Szumańska

Anna Wojciechowska

 

NOTATNIK TEATRALNY – REDAKCJA

50-101 Wrocław, Rynek-Ratusz 24
tel. + 48 501 188 917
e-mail: notatnikteatralny@wp.pl
www.notatnikteatralny-online.pl

Cena 10zł


Zamów ten numer >>