Czasopisma Instytutu Książki

Czasopisma Instytutu Książki

Akcent

www.akcent-online.pl

 

„Akcent”  to żywo redagowany kwartalnik poświęcony literaturze i innym dziedzinom sztuki w kontekście najnowszych osiągnięć myśli humanistycznej. Ukazuje się od 1980 r. w Lublinie.

„Akcent” analizuje procesy kulturowe, jakie zachodzą na pograniczu narodowości. Pismo zainicjowało poważne zainteresowanie tym tematem przed wieloma laty, kiedy był on jeszcze zakazany przez PRL-owską cenzurę.

„Akcent” był nazywany „domem najwybitniejszych śpiewających poetów” – publikowano tu utwory W. Młynarskiego oraz wysokiej próby przekłady piosenek G. Brassensa, J. Brela, B. Okudżawy, W. Wysockiego, a w ostatnich latach Jana Kondraka, Basi Stępniak-Wilk, Marka Andrzejewskiego, Marcina Różyckiego, Wojciecha Waglewskiego. W „Akcencie” debiutowało wielu młodych autorów, których nazwiska stały się głośne (m.in. P. Szewc, E. Ostrowska, M. Świetlicki, A. Niewiadomski, A. Goławska).

„Akcent” ma znaczący udział w popularyzacji literatury polskiej tworzonej na obczyźnie – już w latach 80. prezentowano twórczość pisarzy emigracyjnych i jej kompetentne omówienia.

„Akcent” prezentował pierwsze polskie przekłady „Spotkania w Telgte” G. Grassa, „Pomalowanego ptaka” J. Kosińskiego, „Cementowego ogrodu” I. McEwana, „Szatańskich wersetów” S. Rushdiego, opowiadań I. B. Singera.

„Akcent” co pewien czas publikuje blok tekstów poświęconych jednemu tematowi, problemowi czy osobie, np.: „Dziecko i świat”, „Samobójcy i inni”, „Gra – temat i metoda”, „Chłopi – twórcy kultury”, „Powstanie warszawskie”, „Na pograniczu narodów i kultur” (1987, 1990, 1992), „Węgrzy i o Węgrach”, „Erotyka w literaturze”, „Komizm, humor i groteska w kulturze Europy”, „Karol Wojtyła – poeta, dramaturg, filozof”, „Polscy Amerykanie”, „Czytanie Ukrainy”.

„Akcent” gościł na swych łamach m.in. Tadeusza Chabrowskiego, Karla Dedeciusa, Michała Głowińskiego, Stanisława Lema, Ryszarda Kapuścińskiego, Tadeusza Konwickiego, Istvána Kovácsa, Jacka Łukasiewicza, Leszka Mądzika, Danutę Mostwin, Wiesława Myśliwskiego, Wacława Oszajcę, Piotra Sommera, Andrzeja Sosnowskiego, Sergiusza Sternę-Wachowiaka, Jerzego Święcha, Bolesława Taborskiego, abp Józefa Życińskiego, Jacka Dehnela, Annę Frajlich, Pawła Huelle.

W redakcji „Akcentu” średnio raz w miesiącu odbywają się „wernisaże literackie”, na które zapraszani są autorzy z regionu, kraju i ze świata. Ponadto w 2008 r. zainicjowany został cykl spotkań z redaktorami czasopism kulturalnych zatytułowany „Krążenie wartości w kulturze”. Dotychczas gośćmi byli m.in. redaktorzy „Tygla Kultury” (Łódź), „Twórczości” (Warszawa), „Przeglądu Powszechnego” (Warszawa), „Frazy” (Rzeszów), „Magyar Napló” (Budapeszt) i „Krytyki” (Kijów).

Współwydawca kwartalnika – Wschodnia Fundacja Kultury „Akcent” – przyznaje od 1995 r. nagrodę w formie specjalnie zaprojektowanego medalu – otrzymali go m.in. Jerzy Bartmiński, Dora Kacnelson, Irena Sławińska, Dmytro Pawłyczko, Bohdan Zadura, Ryszard Kapuściński, ks. Wacław Oszajca, Wojciech Młynarski, Jerzy Święch, Wiesław Myśliwski i István Kovács.

W serii „Biblioteka Akcentu” ukazały się m.in. książki Włodzimierza Wysockiego, Danuty Mostwin, Tadeusza Chabrowskiego, Jana Kowalika, Edy Ostrowskiej, Romana Chojnackiego, Anny Marii Goławskiej, Urszuli Jaros, a ostatnio tom felietonów Leszka Mądzika, twórcy Sceny Plastycznej KUL.

 

ZESPÓŁ REDAKCYJNY:

Bogusław Wróblewski
(redaktor naczelny)

Waldemar Michalski
(sekretarz redakcji)

Elżbieta Kusek
(sekretariat)

Monika Adamczyk-Garbowska

Janina Hunek

Łukasz Janicki

Lechosław Lameński

Tadeusz Szkołut

Jarosław Wach

 

AKCENT – REDAKCJA   

20-112 Lublin, ul. Grodzka 3
tel./fax +48 81 532 74 69  
e-mail: akcent_pismo@gazeta.pl
akcent_pismo@instytutksiazki.pl
www.akcent.glt.pl
www.akcent-online.pl


 


Prenumeratę i sprzedaż prowadzi redakcja.